Pianoles

Naast het uitvoerend musiceren geeft Hanke sinds 2014 pianoles. Zij is verbonden aan het Kunstenhuis Zeist, waar ze les geeft op dinsdag en vrijdag. Tevens werkt zij op woensdagen op de Lindenberg te Nijmegen.

Sinds november zijn er ook wat plekken vrij voor pianoles in Eindhoven. Interesse? Neem contact op via de mail.

Het plezier in het pianospel overbrengen komt op de eerste plek. Verder is er aandacht voor o.a. techniek, klankvoorstelling en expressiviteit. Pianomethodes en stukken worden in overleg uitgekozen.